OM SAPMI

Slider

"Vi kommer ingenstans ifrån. Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan."

Så skrev den samiske författaren Johan Turis i början av 1900-talet. Strofen är lika aktuell idag. Generation efter generation av samer har fört vidare berättelsen om landet Sápmi och om folket samerna.

I samspel med naturen

Vi befinner oss i ett område där folk levt i tusentals år. När inlandsisen drog sig tillbaka valde människor att bosätta sig här. Idag är Idre den sydligaste delen av samernas land, Sápmi. Idre sameby omfattar fyra driftsenheter och cirka 30 renägare. Samerna lever främst av renen, renen lever av det naturen ger. Ett samspel mellan människa och natur.

Som fjällöpare samspelar även vi med naturen. Vi inspireras av samernas kunskaper och sätt att leva med naturen. Vi är ödmjuka inför fjällets storhet och vi visar respekt mot allt levande, växter och djur.

I samband med Salming Idre Fjällmaraton erbjuder Renbiten guidade visningar där du får uppleva den samiska kulturen, höra om en renskötares vardag och om djuret allt handlar om, renen. Dessutom får du smaka samiska delikatesser och kaffe.

Djuret det handlar om  RENEN

Renen är det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs. Den har fått jobba som pack- och dragdjur, päls och skinn har gett värme och kläder. De slitstarka hornen används i bruksföremål och smycken. Renköttet är en stomme i samisk mattradition, en delikatess som rekommenderas.

Renvett

Vi befinner oss inte bara på ett vackert fjäll, utan också på en betesmark och arbetsplats för renskötande samer. Det är faktiskt olagligt att störa renar! Om du möter en ren, gå inte nära den och försök inte klappa eller mata den.

Ren fakta

  • Renen är det enda hjortdjur där både hane och hona har en krona av horn.
  • Sommarens mygg gör att renen söker sig högt upp i terrängen, gärna på kalfjället.
  • I augusti sprids renarna över stora områden för att leta föda.
  • Det finns cirka 500 000 renar i Sverige och Norge.
  • Renen är bra på att simma.
  • Renens främsta sinne är luktsinnet.
  • En vit ren symboliserar lycka.
  • Renskötsel är en samisk näring som enligt svensk grundlag är förbehållen samerna. Rätten bygger på urminnes hävd.
  • All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. De rör sig efter sina inre kompasser, renkon vajan återvänder till exempel alltid till den plats på fjället där hon föddes när hon själv ska kalva. Renens uråldriga behov att ströva fritt och beta ostört, kräver förståelse och hänsyn från oss som gästar renens rike.

Läs mer om Idre Sameby

X